Wij adviseren om uw kind eerst een proefles mee te laten doen, voordat u uw kind op de wachtlijst plaatst. Uit ervaring is gebleken, dat de wachttijd 3 tot 4 maanden kan duren. De wachttijd is echter van diverse factoren afhankelijk en is dus onder voorbehoud.

De eenmalige kosten die hieraan verbonden zijn, bedraagt €15 middels automatische incasso. Deze kosten worden bij inschrijving weer in mindering gebracht. Mocht u achteraf besluiten om af te zien van een plek, dan is het helaas niet mogelijk om de wachtlijstkosten terug te vorderen.
Bij het verstrekken van onjuiste gegevens, zal uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Let op: dit is een plaatsing voor op de wachtlijst en nog geen officiële inschrijving. De officiële inschrijving zal plaatsvinden, zodra u door ons benaderd wordt voor een plek en het inschrijfformulier heeft ingevuld.

Peuterjudo: wordt uw zoontje of dochter binnen nu en drie maanden 4 jaar, dan adviseren wij u om gebruik te maken van de wachtlijst voor judo A zaterdag, judo B zaterdag, judo A woensdag of judo A dinsdag.

Om uw kind aan te melden, kunt u gebruik maken van onderstaand wachtlijstformulier.

*Wachtlijstkeuze Jayra Sport
Geslacht aankomend lid: ManVrouw

*Naam ouder(s)
*Naam aankomend lid
*Geboortedatum aankomend lid
*Mailadres
*Telefoonnummer


Machtiging eenmalige SEPA incasso t.b.v. plaatsing wachtlijst

Naam incassant: Jayra
Adres incassant: postbus 44051, 3006 HB Rotterdam-Nederland
Incassant – ID: NL46ZZZ568034430000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Jayra om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven -en-
- Uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Jayra


*IBAN nummer
*Naam
Bijzonderheden

*Digitale handtekening
*Akkoord eenmalige automatische incasso van 15 euro per persoon per groep