Normen en Waarden vinden wij heel belangrijk en een ieder is bij ons verplicht hier aan te houden.

We gaan netjes met elkaar om. Dat betekent dat we anderen op geen enkel manier zullen hinderen.

Respect hebben en uiten is een must.

We spreken zaken uit en geven elkaar de ruimte.

Download de voorwaarden
Download our conditions