Verzendkosten en retourneren

Kosten

Aan het versturen van pakketten zitten kosten verbonden. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 (zie postNL voor de juiste berag)

Retourneren

Je hebt een afkoelingsperiode van veertien dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Wij stellen het op prijs dat de producten ongebruikt en indien mogelijk in originele verpakking geretourneerd worden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Volgens de wet ‘koop op afstand’ heb je het recht op retournering van je order binnen 14 dagen. Je kunt je order of een gedeelte hiervan aan ons retourneren of omruilen.

Producten die speciaal voor jou gepersonaliseerd of besteld worden, zijn niet te retourneren. Het gaat dan om bijvoorbeeld een budoband waar je naam op geborduurd is.

Ruilen

Mocht je een of meerdere artikelen willen ruilen voor een andere maat, dan kan dat. Je dient echter wel de verzendkosten te betalen om de artikelen weer naar ons toe te zenden. Wij betalen dan weer de verzendkosten om de juiste artikelen naar jou toe te zenden. Indien je wilt ruilen, betaal je dus enkel eenmalig de verzendkosten voor het omruilen van artikelen. We accepteren enkel ongebruikte artikelen in originele staat en verpakking. Bitjes kunnen nimmer geretourneerd worden.

Retourneren
Neem altijd eerst contact op met ons voordat je iets retourneert.