Privacyverklaring Jayra

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Rotterdam, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 72940891 en draagt de naam Jayra Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via contact@jayra.nl en telefonisch via +31 (0)615164285.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieƫn) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt voor inschrijvingen bij de sportschool en om klanten op de hoogte te houden van nieuwe informatie. Bij het inschrijfformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn: uw geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, IBAN, postcode en woonplaats. Het e-mailadres is nodig om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn en uw IBAN hebben we nodig om bijvoorbeeld lesgelden te incasseren en jaarlijkse bijdragen.
De persoonsgegevens worden gedurende de loop van de overeenkomst opgeslagen. Na afloop van de overeenkomst (het sportabonnement) worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de systemen.
Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: uw toestemming en de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van overeenkomst. Indien u geen persoonsgegevens wenst in te voeren zal er geen overeenkomst, en dus geen sportabonnement tot stand kunnen komen.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Aan het gebruik van cookies ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag: het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van verantwoordelijke is het verbeteren van de website.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd, een door ons ingeschakelde pakketdienst of de bank voor het verwerken van uw IBAN. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.
Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL- certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan contact@jayra.nl. Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).