Misogi: zuivering van lichaam en geest!

It doesn’t get easier, you just get better!

Lichamelijke en cognitieve versterking voor iedereen via Misogi Coaching

‘Ik ben uit balans en weet niet goed waarom.”
‘Ik voel me continu gespannen.”
“Ik kan mijn werk slecht loslaten.”
“Ik voel me onzeker en alleen.”
“Ik denk dat ik meer in mijn mars heb, maar het komt er niet uit.”

Hoort u zo’n uitspraak wel eens bij jezelf uw patiënten, klanten, leerlingen of werknemers? Ontdek dan de mogelijkheden die Misogi Coaching u biedt.

Balans tussen body en mind
Zuivering van lichaam en geest; dat is wat Misogi Coaching bereikt. Via moderne coachingstechnieken en verantwoorde sportvormen pakken we onder meer werkstress, overspannenheid, burn-out, werkuitval, angsten en trauma's aan. Ook hebben we een speciaal programma tegen pesten en eenzaamheid én bieden we assertiviteitstrainingen.

Iedereen is welkom
Beter in je vel zitten en sterker in je schoenen staan, is voor iedereen belangrijk. Wij maken dan ook geen onderscheid tussen jong, oud, gender, culturen en achtergronden. Bij ons is iedereen welkom en is er voor iedereen een oplossing op maat. Wilt u als organisatie gerichte traumahulp inzetten of angsten? Heeft u als een werknemer die tegen een burn-out aanzit? Bij Misogi Coaching gaan we uit van het individu en stellen we een aanpak op maat vast. Via de juiste coachingssessies en trainingen bereiken we zo mooie resultaten.

Kwaliteit en deskundigheid
Wanneer het aankomt op fysieke en mentale gezondheid gaat u niet met zomaar de eerste de beste in zee. Misogi Coaching is een geaccrediteerde specialist in sporttherapietraining. Wij zijn aangesloten bij en erkend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches. Daar komt bij dat we ons continu blijven ontwikkelen. Zo kunnen we nu en in de toekomst de best mogelijke hulp bieden aan iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft.
Met vriendelijke groeten,

Ajay Gangadin - Eigenaar Misogi Coaching
Specialist Sporttherapie behandelingen

Team Misogi
Zuivering van lichaam en geest

De positieve effecten van Misogi op de lichamelijke gezondheid:
Tijdens een coachsessie-training wordt gewerkt aan de mentale en conditionele ontwikkeling. Dit betekent dat de kracht van je hart en longen wordt versterkt. Hierdoor neemt het uithoudingsvermogen toe en voel je je in algemene zin krachtiger, weerbaarder en je mentaleconditie verhoogd! Je leert je eigen lichaam weer te beheersen. Dit betekent dat de verschillende spiergroepen van je lichaam moeten worden getraind. Voor de beheersing van het lichaam is ook een bepaalde mate van lichamelijke en geestelijke conditie nodig. Daarom wordt er tijdens de trainingen ook hier op gecoacht. In algemene zin krijg je meer beheersing en controle over lichaam en geest. We proberen de Misogi te bereiken.

De positieve effecten van Misogi op de cognitieve gezondheid:
Het karakter van onze manier van coachen vergt dat je gefocust en geconcentreerd bent. Hier wordt je specifiek in getraind, waardoor het concentratievermogen omhoog gaat. Doordat je zo geconcentreerd en intensief bezig bent, ‘vergeet’ je tijdens de coachsessies automatisch al het andere wat je bezighoudt en raak je op die manier even los van alles en denk je even niet aan alle verplichtingen of zaken waarover je je zorgen maakt. Je zult merken dat je hoofd na een coachsessie helemaal leeg is en je zult je ontspannen voelen. Hierdoor krijg je het gevoel er weer tegenaan te kunnen.
Het kunnen beheersen van lichaam en geest, het kunnen hanteren van stresssituaties, krachtiger zijn, het heeft allemaal effect op de manier waarop je over jezelf denkt en hoe je naar de buitenwereld kijkt: je zelfbewustzijn zal zich verder ontwikkelen, je zult meer zelfvertrouwen krijgen, je zelfbeeld zal beter worden en je zult ook assertiever en standvastiger worden.

1. Het verbeteren van het zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfbeeld en het verminderen van onzekerheid;
2. Verminderen van angstklachten;
3. Verminderen van traumaklachten;

De hedendaagse maatschappij is een prestatie-maatschappij geworden. Er wordt enorm veel van mensen gevraagd en verwacht, en lukt het niet dan wordt je daarop afgerekend. Dit kan leiden tot een gevoelens van onzekerheid en een lage eigenwaarde. Maar ook als je vervelende dingen op relationeel vlak hebt meegemaakt, kan dat zijn sporen nalaten en het zelfvertrouwen en de eigenwaarde aantasten. Misogi heeft direct een positief effect op deze gevoelens. Door de specifieke kenmerken van onze trainingsessies leren mensen angsten te overwinnen, mentale en lichamelijke grenzen te verleggen en te ervaren dat je na falen weer kan opstaan en dat het uiteindelijk wel lukt. Door niet op te geven en door te zetten. Hier wordt je assertiever en weerbaarder van. Het lijkt er soms op alsof onzekere mensen juist vervelende en agressieve reacties van anderen uitlokken. Dat komt omdat men kwetsbaarheid en angst uitstraalt. Misogi draait dit om: je zult meer weerbaarheid en zekerheid uitstralen. Hiermee vermijdt je agressie en conflict.
Je zult ook leren hoe het is om acute stress te ervaren, hoe je daar mentaal afstand van kan nemen, je rust kunt bewaren, kalm te blijven en hoe je van een stressvolle situatie kunt herstellen. Verder leer je potentieel "gevaar" beter herkennen, een onderscheid maken tussen wat echt en wat geen echt "gevaar" is en hoe daarmee om te gaan. Dit alles neem je mee in de ‘echte’ wereld: je zult je in uiteenlopende stressvolle en potentieel gevaarlijke situaties veerkrachtiger, weerbaarder en meer competent voelen. Voelt het voor jou alsof je uit balans bent, voel je je gespannen, kun je je werk wat minder goed loslaten, raak je sneller geïrriteerd of ben je inmiddels al vermoeid en uitgeput geraakt?. Ook als je je onzeker voelt, worstelt met zelfvertrouwen of eigenwaarde, of als je vervelende dingen hebt meegemaakt of zelfs agressie, kun je Misogi overwegen.

Het verminderen van depressieve klachten:
Met depressieve klachten wordt bedoeld dat iemand zich neerslachtig voelt. Vaak heeft men ook belangstelling in de dingen verloren, ervaart men een verminderde eetlust, is sprake van slaapproblemen, vermoeidheid en heeft men negatieve gedachten over zichzelf gekregen. In reactie daarop is er een neiging om zich terug te trekken, ontstaat er inactiviteit en passiviteit en worden sociale contacten vermeden. Doordat iemand uiteindelijk tot niets meer komt, neemt de conditie af, gebeurt er niets en blijven leuke ervaringen uit. Dit werkt versterkend en bevestigend op de al aanwezige negatieve gedachten en zo komt iemand in een negatieve spiraal terecht. Misogi kan behulpzaam zijn bij het doorbreken van deze zich zelfbevestigende cirkel en het omdraaien: door weer actief te worden en meer onder de mensen te komen, wordt het lichaam geactiveerd, komen er positieve stofjes vrij in de hersenen, vindt er weer sociale interactie plaats waardoor uiteindelijk de zin en de lach weer terugkomt.

De positieve effecten van Misogi op de emotionele gezondheid:
Omdat Misogi op zoveel verschillende manieren een gunstige invloed heeft, is het een specialistische coaching die bij uitstek zorgt dat je beter in je vel komt te zitten. Ook kan het helpen om klachten te verminderen die voortkomen uit de hedendaagse werkdruk en alle verplichtingen van de maatschappij. Te denken valt aan burn out, overspannenheid en stress, vermoeidheidsklachten, een ongezonde levensstijl, depressieve klachten. Dit komt omdat je intensief gecoacht wordt en een positief effect hebben op de stemming en ertoe leiden dat je je lekker en ontspannen voelt. Je zult met andere woorden merken dat je zowel vrolijker als kalmer gaat worden. Omdat je lichaam geactiveerd wordt, zul je bovendien merken dat je in het algemeen ook actiever gaat worden en je er vaker voor kiest om iets te gaan doen. Ook dit heeft een positief effect op de stemming.

Het voorkomen en verminderen van burn out klachten:
Voel jij jezelf ook een rook opgaan.... Met burn out wordt bedoeld dat iemand werkgerelateerde vermoeidheids- en spanningsklachten heeft ontwikkeld. Dat zijn klachten die voortkomen uit langdurige overbelasting in de werksituatie. De klachten beginnen vaak met gevoelens van onrust, gespannenheid en nervositeit. Vaak is ook de slaap onrustig en verstoord en raakt de dagstructuur verstoord. Mensen kunnen minder prikkels aan en raken sneller geïrriteerd dan normaal. Ze voelen zich gehaast en kunnen na werktijd mentaal nog moeilijk loskomen van het werk. Langzaam wordt de controle en grip op het eigen werk verloren en het overzicht verloren. Uiteindelijk komen daar extreme vermoeidheidsklachten en uitputtingsverschijnselen bij, kan er tot niets meer worden gekomen, en is men burn out geraakt. Om burn out te voorkomen is het belangrijk dat er in het leven een evenwicht wordt gevonden tussen inspanning en ontspanning, tussen werk en vrije tijd, tussen rust en activiteit, tussen met je hoofd bezig zijn en bezig zijn met het lichaam. Misogi coaching kan daarbij erg behulpzaam zijn. Onze specialistische coachingen kunnen effect hebben die nodig zijn om uit een burn out te kunnen komen, om je er uit te houden en te voorkomen dat je een burnout krijgt.

Aanmeld- Interesseformulier

=