Interesseformulier Boksen voor kinderen

Is jou kind bijna 8 jaar dan mag het aanmelden uiteraard ook.