GEGEVENS AANKOMEND LID:


* Selecteer tak van Jayra Sport:

*Akkoord: Inschrijf- adminkosten €35 (eenmalig)
*Akkoord: Membership (jaarlijkse bijdrage) €25 (per jaar)
*Akkoord: Lesgeld per maandManVrouw

* Voor- en achternaam

*Geboortedatum

* e-mail

* Telefoonnummer

* Adres

* Postcode en WoonplaatsGEGEVENS OUDER/WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER(STER) VAN MINDERJARIG AANKOMEND LID (VERPLICHT ALS LID NOG MINDERJARIG IS!)

Naam ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger/ster

e-mail

Telefoonnummer

Adres, postcode en woonplaatsMACHTIGING SEPA INCASSO OVEREENKOMST

Incassant: Jayra
Postbus 44051, 3006 HB Rotterdam
Incassant – ID: NL46ZZZ568034430000
KvK: 62342681 - IBAN: NL03ABNA0972450823 - BIC: ABNANL2A

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Jayra om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven;
- Uw bank bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Jayra.

* IBAN nummer

* Naam rekeninghouder/ster

* Adres rekeninghouder(ster)

* Akkoord: Incasso overeenkomst

Zijn er nog bijzonderheden?

* Inschrijfdatum

*Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
Klik hier om onze voorwaarden nogmaals te lezen a.u.b.

*Digitale Handtekening

* Naam ondertekende