Dojo etiquette Jayra Sport

De dojo etiquette is belangrijk binnen Jayra Sport net zo belangrijk als de technische vaardigheden. Het is dan ook verplicht om je aan deze etiquette te houden. Hieronder zie je welke afspraken onderdeel uitmaken van de dojo etiquette.

Presentatie & Hygiëne (een gezonde levensstijl is noodzakelijk voor harmonie binnen het menselijk bestaan)

 • De nagels dienen schoon en kortgeknipt te zijn.
 • Geen schoeisel en sokken op de tatami (=mat).
 • Een schoon Gi (= pak).
 • Schoon haar dat niet voor de ogen hangt (met haarband vastzetten).
 • Geen etenswaren op de mat / zaal, ook niet in de mond, tenzij anders aangegeven door Jayra Sport
 • Geen sieraden om de hals, pols en vingers of andere sieraden en scherpe voorwerpen zoals bijvoorbeeld horloges of haarspeldjes etc.

Houding in de dojo

 • De dojo is een plaats van studie, van werk en van uitwisselingen.
 • Voor je vooruitgang is het noodzakelijk dat je houding respectvol en serieus is.
 • Elke deelnemer moet de regels kennen en begrijpen, voor het sportplezier van anderen en zichzelf.

Respect voor de plaats

 • De aankomst in en het vertrek uit de dojo worden gekenmerkt door de groet.
 • Dit houdt in dat je elke keer groet als je de tatami / zaal op komt of deze verlaat.
 • De dojo dient ordelijk en netjes gelaten worden.

Respect voor personen

 • Je hebt de toestemming nodig van de leraar om de tatami / zaal en/of de les te verlaten.
 • Bij de aanvang en bij het einde van de les groeten de leerlingen en de leraar elkaar.
 • Je moet je partner voor en na elke oefening groeten.

Wederzijdse hulp en saamhorigheid

 • De hoger gegradueerden hebben de plicht de minder gevorderden te dienen en te helpen. Voor deze laatste groep is het gepast met aandacht te luisteren naar de raadgevingen.
 • Je moet je partner helpen zich te ontwikkelen en niet een oorzaak van hinder en last zijn.

Beleefdheid

 • Het is belangrijk dat je, je bescheiden gedraagt en niet met luide stem spreekt.
 • Als men niet oefent, moet men aandacht hebben voor de gegeven instructie.
 • Je hoort je om te kleden in de kleedkamers.

Stiptheid en ijver

 • Je moet stipt op tijd komen en de aanvangs -en sluitingstijden van de les respecteren.
 • Als je te laat komt, is het beleefd om je tegenover de leraar te verontschuldigen en te wachten op zijn toestemming alvorens de tatami te betreden.
 • Volharding en ijver zijn noodzakelijk om alle vorderingen te behalen.