In de herfstvakantie zijn wij gewoon geopend.

Examens:
Week 46 (in de week van 13 november) zijn er examens gepland. De examens worden afgenomen tijdens de reguliere lesdagen en lestijden.

Yoga-dagen, geen lessen op: 
05 november 2017 (inhaalles 29 okt);